Bếp điện từ 3 vùng nấu KAWASJMA
Công suất: 5500 W
Mã: SPI - 303 Liên hệ
Bếp điện từ đôi KAWASJMA
Công suất: 4000 W
Mã: SPI - 302 Liên hệ
Bếp điện từ đơn KAWASJMA
Công suất: 2000 W
Mã: SPI- 301 Liên hệ
Nồi chiên không dầu Kawasima SPA 201
Công suất: 1300 W
Mã: SPA 201 Liên hệ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 108L/DAY
Mã: DH-8138A Liên hệ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 27L/DAY
Mã: DH838RC/TS 6.850.000 VNĐ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 45L/DAY
Mã: DH-858A/RC Liên hệ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 20L/Day
Mã: DH830BTS 5.955.000 VNĐ