Danh mục sản phẩm

Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 27L/DAY
Mã: DH838RC/TS 6.850.000 VNĐ 6.850.000 VNĐ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 45L/DAY
Mã: DH-858A/RC Liên hệ Contact
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 20L/Day
Mã: DH830BTS 5.955.000 VNĐ 5.955.000 VNĐ
Máy hút ẩm KAWASIMA
Công suất: 10L/DAY
Mã: CF25B 3.955.000 VNĐ 3.955.000 VNĐ